• It Architectuur Amersfoort

  

 • Home
 • Diensten
 • Nulmeting IV Omgevingswet

Nulmeting Informatievoorziening Omgevingswet

Waarom een nulmeting?

De nulmeting informatievoorziening Omgevingswet geeft inzicht in de huidige situatie op gebied van de processen en informatievoorziening. Specifiek richten we daarbij op de processen en informatievoorziening voor het beleid en de uitvoering van de Omgevingswet. De nulmeting brengt hiermee de veranderopgave voor de Omgevingswet in beeld.

Op basis van de nulmeting kan een organisatie gericht aan de slag met de voor de Omgevingswet benodigde processen en informatievoorziening. Zo biedt het onder andere inzicht in de werking van de gemeentelijke informatievoorziening in relatie tot het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Anders gesteld, zonder een nulmeting is het erg lastig om te bepalen wat een organisatie op gebied van de informatievoorziening moet doen om klaar te zijn voor de Omgevingswet.

Waarom nu een nulmeting?

Per 1-1 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet komt met een aantal verplichtingen op gebied van de informatievoorziening. Denk hierbij aan het aansluiten op de Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening voor het publiceren van omgevingsplannen en het ontvangen van vergunningaanvragen. Daarnaast zijn ook onderwerpen als zaakgericht werken en archivering van belang.

Dit betekent dat een organisatie tot 1-1-2021 de tijd heeft om zowel processen als systemen aan te passen (incl. eventuele aanbestedingen) aan die nieuwe eisen. Wil een organisatie op tijd klaar zijn, is het sterk aan te raden nu de huidige situatie in beeld te brengen om vervolgens gericht aan de slag te gaan met de invoering.

Wat is de nulmeting?

De nulmeting informatievoorziening Omgevingswet is opgesteld door de VNG. De nulmeting analyseert de huidige situatie van de organisatie op negen onderdelen: van processen tot en met benodigde gemeentelijke applicaties. Aan ieder onderdeel wordt een oordeel toegekend en er worden vervolgacties gedefinieerd. Deze vervolgacties worden vervolgens op roadmap in de tijd geplaatst. Met deze roadmap heeft de organisatie een document in handen waarmee ze gericht aan de slag kan met de invoering van de Omgevingswet.

Wij bieden de nulmeting in meerdere vormen aan:

 • Beknopte digitale nulmeting: voer nu de gratis digitale nulmeting uit en maak snel inzichtelijk hoe jouw organisatie er voor staat.
 • Uitgebreide digitale nulmeting: voer een digitale nulmeting voor de gehele organisatie en vergroot het inzicht in de huidige stand van zaken. Deze nulmeting bevat gedetailleerde vragen. Tevens bieden we de mogelijkheid om organisatie specifieke vragen op te nemen (u krijgt: digitale nulmeting en rapport).
 • Complete nulmeting: Het uitvoeren van een complete nulmeting waarbij wij de digitale nulmeting combineren met interviews en presentaties (u krijgt: digitale nulmeting, interviews, presentaties en eindrapport).

Dowload hier onze handreiking voor de nulmeting.

Hoe voeren we de nulmeting uit?

De ArchiXL aanpak kent vijf fasen, van voorbereiding tot het opleveren van het eindrapport. Tijdens de nulmeting bestuderen we documenten van de organisatie, gaan we in gesprek met medewerkers en organiseren we workshops en presentaties. Hierbij hanteren we vier principes:

 • KENNIS: we delen kennis. In workshops, presentaties en gesprekken wisselen we kennis uit over de Omgevingswet. Op die manier verhogen we het kennisniveau van de organisatie.
 • BETROKKENHEID: we organiseren brede betrokkenheid. Van de vergunningverlener of planjurist tot de manager ruimtelijke ordening, we willen alle mogelijke betrokkenen spreken en betrekken bij de nulmeting. De Omgevingswet is immers een veranderopgave voor de gehele organisatie.
 • ITERATIEF: we werken iteratief. Al snel leveren we een eerste versie op van het eindrapport waarna de opdrachtgever alle ruimte heeft om nieuwe input te geven. Zo werken we in korte iteraties gezamenlijk naar een definitieve versie van het eindrapport waar de organisatie zich in herkent en eigenaar van voelt.
 • ACTIEGERICHT: we werken actiegericht. Wij geloven in een nulmeting die aanzet tot actie. Daarom koppelen we aan onze bevindingen concrete acties waarmee de gemeente direct aan de slag kan!

Wat levert de nulmeting op?

De nulmeting helpt bij een succesvolle implementatie van de Omgevingswet. Concreet levert de nulmeting drie resultaten op:

 • INZICHT in de huidige situatie: we analyseren de huidige situatie op gebied van processen en systemen en komen met aanbevelingen.
 • FOCUS op dat wat belangrijk is: de Omgevingswet is erg omvangrijk. Met als gevaar dat een organisatie door de bomen het bos niet meer ziet en op de verkeerde zaken focust. Met de nulmeting weet een organisatie welke onderwerpen aandacht verdienen en welke onderwerpen minder van belang zijn.
 • AANPAK voor komende periode: we brengen de door de organisatie te nemen stappen in beeld en plaatsen deze als acties in de tijd op een roadmap. Op die manier geven we de organisatie een middel waarmee ze direct na de nulmeting praktisch aan de slag kan.

Waarom ArchiXL?

ArchiXL heeft veel kennis en expertise op het gebied van de Omgevingswet in het algemeen en de nulmeting informatievoorziening Omgevingswet in het bijzonder. De nulmetingmethodiek van VNG is door consultants van ArchiXL voor VNG ontwikkeld. Tevens hebben we ruime ervaring met de nulmeting doordat we deze voor meerdere organisaties hebben uitgevoerd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de nulmeting informatievoorziening Omgevingswet? We gaan graag vrijblijvend met u in gesprek! U kunt hier ook onze handreiking downloaden om een beter inhoudelijk beeld te krijgen bij de nulmeting.

Neem contact op met: Nils Couwenberg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-30436893

Contact

ArchiXL B.V.
Nijverheidsweg Noord 60A-27
3812 PM Amersfoort

Telefoon: 033 258 5545

E-mail: info@archixl.nl

   

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen ArchiXL?

Aanmelden voor de nieuwsbrief