• It Architectuur Amersfoort
  • Home
  • Diensten
  • Visie en beleidsvorming

Visie en beleidsvorming

Heeft u een duidelijk beeld van de toekomst van uw informatievoorziening? Zijn er duidelijke keuzes gemaakt of worden steeds dezelfde discussies gevoerd?

Reële en gedragen doelstellingen

ArchiXL schetst een duidelijke visie en strategie voor de inrichting van uw informatiehuishouding. Dat doen we door samen met u de huidige doelstellingen, ontwikkelingen en knelpunten in kaart te brengen. Op basis daarvan ontstaat een verzameling reële en gedragen doelstellingen voor de komende vijf jaar. Deze doelstellingen en de belangrijkste keuzes bespreken we met de key stakeholders en leggen we in een visiedocument. Een duidelijk verhaal over wat IT de komende jaren zal bijdragen aan de primaire bedrijfsvoering. Dit visiedocument is leidend in de verdere planvorming.

Communicatie van IT-professionals

De adviseurs van ArchiXL zijn in staat te communiceren in zowel de taal van bestuurders als die van IT-professionals. We hanteren een gestructureerde aanpak, gebaseerd op principes, waarmee de essentiële keuzes kernachtig kunnen worden beschreven.

Contact

ArchiXL B.V.
Nijverheidsweg Noord 60-27
3812 PM Amersfoort

Telefoon: 033 258 5545

E-mail: info@archixl.nl

   

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen ArchiXL?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Naam
Vul uw naam in

Email
Please let us know your email address.