• It Architectuur Amersfoort
  • Home
  • Klanten
  • Onderwijs

Onderwijs

Onderwijsinstellingen zijn volop in beweging. Het onderwijs wordt onder andere beïnvloed door veranderingen in de maatschappij, nieuwe inzichten over het leren en nieuwe technologische mogelijkheden. Strakke regelgeving vanuit het ministerie over de inhoud van onderwijs leidt ertoe dat onderwijsinstellingen zich meer proberen te onderscheiden. De loopbaan van de student wordt meer centraal gesteld en het moet mogelijk zijn om ‘een leven lang te leren’. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor competentiegericht onderwijs. Dit alles heeft een grote impact op de inrichting van de informatievoorziening. Denk aan het aanbieden van onderwijsproducten in de vorm van een (digitale) onderwijscatalogus en faciliteiten om ‘near-realtime’ en individueel te kunnen roosteren. Ook verwachten studenten dat ze zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze leren, en dat ze ook via hun mobiele telefoon of iPad toegang hebben tot de IT voorzieningen.

SURF

In het project ‘Regie in de Cloud’ hebben hebben bestuurders, CIO’s, directeuren en architecten van hogescholen en universiteiten samen met SURF samengewerkt aan het opstellen van een gemeenschappelijke i-Strategie en de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA). ArchiXL heeft daarin ondermeer het proces geleid waarin met een groot aantal architecten van een groot aantal hogescholen en universiteiten de referentie-architectuur is ontwikkeld.

"Dat heeft Danny Greefhorst van ArchiXL uitstekend gedaan. Met veel inhoudelijke deskundigheid en met veel aandacht voor begeleiding van het proces is een product gemaakt dat veel draagvlak en waardering vindt bij de instellingen. Het is vooral knap dat het resultaat niet als keurslijf en wel als gezaghebbend wordt ervaren. Dat heeft een belangrijk positief effect op de werkingskracht van de referentie-architectuur." (Wouter de Haan, Platformmanager SURF)

saMBO-ICT

sambo-ictArchiXL heeft samen met haar partners een unieke oplossing gerealiseerd voor de Triple A @ncyclopedie. Deze encyclopedie ontsluit een belangrijkste bron van onderwijskennis voor het MBO. Door gebruik te maken van semantische wiki technologie en uitgebreide aandacht voor visueel ontwerp is ervoor gezorgd dat de inhoud van de encyclopedie maximaal toegankelijk is.

" De kennis en ervaring van ArchiXL met semantische wiki's is essentieel geweest. Daarnaast hebben de mensen van ArchiXL schouder aan schouder met saMBO-ICT gewerkt bij het vinden van oplossingen voor soms hele stevige uitdagingen." (Eric Jongepier, Projectleider saMBO-ICT)

VO-raad

onderwijs-architectuur-vo-raad

Vensters voor Verantwoording is een project van de VO-raad, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor Voortgezet Onderwijs, wordt verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van o.a. DUO (voorheen Cfi), Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Scholen kunnen vervolgens de gegevens publiceren op hun website. Resultaten worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Scholen kunnen ook een toelichting geven. Het resultaat is een genuanceerd, compleet en actueel beeld van het onderwijs. Op basis van Vensters voor Verantwoording kunnen scholen het gesprek aangaan met hun belanghebbenden.

"ArchiXL heeft de onderwijsbehoefte van de scholen vertaald naar een professionele ICT informatievoorziening. ArchiXL heeft Vensters voor Verantwoording niet alleen begeleid bij de opzet van de architectuur, maar ook bij de implementatie daarvan. Dat heeft geresulteerd in een succesvol project waarin de juiste balans is gevonden tussen methodisch werken onder architectuur en pragmatiek.” (Thea van den Idsert, programmadirecteur Vensters voor Verantwoording)

ROC Aventus

onderwijs-architectuur-ROC-aventus-logo

Bij dit regionale opleidingencentrum was er behoefte aan overzicht en inzicht in de samenhang van ICT-componenten. ArchiXL heeft ROC Aventus geholpen bij het opzetten van architectuur, inclusief bijbehorende methoden en technieken. Op basis van een twintigtal interviews zijn de architectuurprincipes en fundamentele modellen van de organisatie beschreven.

"We vonden in ArchiXL een plezierige en deskundige gesprekspartner. Vanuit een objectieve kijk op onze organisatie heeft ArchiXL ons uitstekend geadviseerd. De open en eerlijke houding en niet-directieve stijl van adviseren past goed bij ons. ArchiXL heeft ons geweldig geholpen in het beschrijven en verbeteren van onze architectuur.” (Dick Hagoort, hoofd informatiesystemen)

download uitgebreide beschrijving

Contact

ArchiXL B.V.
Nijverheidsweg Noord 60-27
3812 PM Amersfoort

Telefoon: 033 258 5545

E-mail: info@archixl.nl

   

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen ArchiXL?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Naam
Vul uw naam in

Email
Please let us know your email address.