• It Architectuur Amersfoort

VO-raad

Vensters voor Verantwoording is een project van de VO-raad, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor Voortgezet Onderwijs, wordt verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van o.a. DUO (voorheen Cfi), Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Scholen kunnen vervolgens de gegevens publiceren op hun website. Resultaten worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Scholen kunnen ook een toelichting geven. Het resultaat is een genuanceerd, compleet en actueel beeld van het onderwijs. Op basis van Vensters voor Verantwoording kunnen scholen het gesprek aangaan met hun belanghebbenden.
"ArchiXL heeft de onderwijsbehoefte van de scholen vertaald naar een professionele ICT informatievoorziening. ArchiXL heeft Vensters voor Verantwoording niet alleen begeleid bij de opzet van de architectuur, maar ook bij de implementatie daarvan. Dat heeft geresulteerd in een succesvol project waarin de juiste balans is gevonden tussen methodisch werken onder architectuur en pragmatiek.” (Thea van den Idsert, programmadirecteur Vensters voor Verantwoording)

Contact

ArchiXL B.V.
Nijverheidsweg Noord 60A-27
3812 PM Amersfoort

Telefoon: 033 258 5545

E-mail: info@archixl.nl

   

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen ArchiXL?

Aanmelden voor de nieuwsbrief