• It Architectuur Amersfoort

Overheid

De overheid staat voor een zeer grote uitdaging, namelijk de realisatie van een elektronische overheid voor burgers en bedrijven. Van steeds meer van die diensten wordt verwacht dat ze elektronisch worden aangeboden via interactieve digitale loketten. Dit betekent naast de ontwikkeling van nieuwe loketten ook een naadloze integratie met backofficesystemen en –processen. Daarbij moet worden aangesloten bij de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en gebruik worden gemaakt van de landelijke bouwstenen en basisregistraties. Tegelijkertijd wordt er bezuinigd en moeten overheidsorganisaties dus meer doen met minder mensen en middelen.

Logius

overheid-architectuur-logius-logoLogius vindt het belangrijk om de producten die zij beheert meer onder architectuur te brengen. Een belangrijke slag daarbij is het beschrijven van de huidige architectuur en het beschrijven van de architectuurprincipes die richting geven aan de gewenste situatie. ArchiXL heeft in twee weken tijd deze stap voor Logius gezet, waarbij tevens het architectuurraamwerk is bepaald en een semantische wiki is ingericht waarin al deze zaken in samenhang zijn beschreven.

"ArchiXL heeft Logius in korte tijd geholpen met het ordenen van haar architectuurproducten. De toepassing van een semantische wiki levert een belangrijke bijdrage aan het borgen van kennis in de organisatie.” (Sander Zwienink, manager architectuur Logius)

Provincie Utrecht

provincie-utrecht-overheid-ict-architectuur

Bij de Provincie Utrecht heeft ArchiXL de architectuur voor de elektronische dienstverlening opgesteld. Deze architectuur vertaalt de plateauplanning zoals opgesteld in het programma Utrecht e-Provincie naar de implicaties voor de informatievoorziening van de Provincie. Kernonderdelen van de architectuur zijn de introductie van een mid-office met een zaaksysteem, en aansluiting bij de federated identity architectuur van mijnoverheid.nl en het toekomstige eHerkenning netwerk voor bedrijven.

"We zijn zeer tevreden over de ArchiXL consultant die voor ons de architectuur voor de elektronische dienstverlening heeft opgezet. Hij is precies de juiste man als je op zoek bent naar een architect die in dialoog tot een sterk beeldvormend verhaal te komen. Een eersteklas architect die scherp is, goed de dialoog aangaat en op het scherpst van de snede tot een sterk concept komt. Niet makkelijk in een complex domein als e-Dienstverlening. ” (Paul Mallens, Programmamanager)

Gemeente Venlo

venlo-overheid-it-architectuurNet als veel andere gemeentes had de gemeente Venlo te maken een turbulente informatievoorziening. Klantcontactcentra, basisregistraties en midoffices; het zijn allemaal ontwikkelingen die een fikse impact hebben op de gemeentelijke ICT. ArchiXL heeft bijgedragen aan een meer gestructureerde inrichting van de informatievoorziening door een architectuur op te zetten en de gemeente mee te nemen in het denken en werken onder architectuur.

"Bij de implementatie van het midoffice heeft ArchiXL ons enorm geholpen met visueel overzicht. Ze hebben ons helder uitgelegd wat werken onder architectuur betekent. Door de bijdrage van ArchiXL hebben we veel meer grip op onze projecten.” (Frank Stege, teamleider informatievoorziening)

download uitgebreide beschrijving

Gemeente Gouda

gouda-overheid-ict-architectuurBij Gemeente Gouda heeft ArchiXL onderzoek gedaan naar de impact van de landelijke basisregistraties op de informatievoorziening van de gemeente. In dat kader is ondermeer een analyse uitgevoerd naar de impact van de basisregistraties op het applicatielandschap van de gemeente. Daarnaast heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de inrichting van een gegevensmakelaar, waarbij een RFI is uitgevoerd en oplossingen met elkaar zijn vergeleken.

"Dankzij het door ArchiXL uitgevoerde onderzoek zijn wij in staat om beter in te spelen op de noodzakelijke veranderingen in ons applicatielandschap. We weten waar we staan en wat we kunnen verwachten." (Ingmar Kim, themamanager basisregistraties)

download uitgebreide beschrijving

Contact

ArchiXL B.V.
Nijverheidsweg Noord 60-27
3812 PM Amersfoort

Telefoon: 033 258 5545

E-mail: info@archixl.nl

   

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen ArchiXL?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Naam
Vul uw naam in

Email
Please let us know your email address.