• It Architectuur Amersfoort

  

  • Home
  • Organisatie
  • Nieuws

Nieuws

Details ArchiXL-PLDN Seminar "Smart Data Practices"

Data trends en ontwikkelingen

Iedereen heeft zijn mond vol van data, maar wat zijn de trends en ontwikkelingen die interessant zijn. Danny Greefhorst vertelt vanuit zijn persoonlijke kennis en ervaring over wat hij denkt dat interessant is. Daarbij kijkt hij naar algemene ontwikkelingen, maar ook naar praktische toepassingen in organisaties in verschillende sectoren. Sleutelwoorden daarbij zijn Geo-BIM integratie, FAIR, kennis- en informatiemodellering, datakwaliteit en citizen science.

Danny Greefhorst is directeur van ArchiXL en actief als enterprise-architect en consultant op data-, informatie- en kennisintensieve vraagstukken. Hij is voorzitter van de interessegroepen architectuur en kritisch denken van informatie van het Koninklijke Vereniging van Informatieprofessionals en voorzitter van Stichting Digital Architecture. Hij is ook auteur van boeken en artikelen op het gebied van digitale transformatie en enterprise-architectuur.

Slim zoeken bij bol.com

“Search voor een eCommerce bedrijf is veel meer dan het implementeren van een searchtool. Er is veel contextuele domeinkennis voor nodig, kwalitatieve en kwantitatieve productinformatie en een goed beeld bij het zoekgedrag van klanten. Samen moet dit leiden tot het ultieme zoekresultaat per klant per zoekvraag. Wat bedoel je als je zoekt op ‘fluitje’? Het scheidrechterfluitje of het fluitje waar je bier in schenkt? Of kunnen we dat al achterhalen op basis van informatie van de klant of het moment of …..

Tijdens deze presentatie geven Jan Willem en Maarten een kijkje in de ‘search’ keuken van bol.com en vertellen over de evolutie van de searchengine, hoe deze beïnvloed wordt door lastig bestuurbare actoren en waar bol.com naar toe wil en moet gaan.”

Jan Willem Mathijssen is Business lead op Search. Hij heeft 14 jaar ervaring in eCommerce in verschilende rollen, van content medewerker tot eCommerce manager en van Product Owner tot Business architect. Vanuit de verschillende invalshoeken is Jan Willem telkens opnieuw met het onderwerp Search bezig geweest, zijdelings, als evangelist of als eindverantwoordelijke.

Maarten Roosendaal is IT Architect met als domeinen API’s, conversational commerce en search. Hij heeft 20 jaar IT ervaring, van business consultant naar java ontwikkelaar, software architect en projectleider in diverse domeinen zoals de overheid en de bankenwereld.

Real-time informatie bij de Rabobank

Met de introductie van nieuwe technologie wordt het voor steeds meer organisaties aantrekkelijk om naast Service/API Oriented Architecture te kijken naar Event Driven Architecture. In deze architectuur staat de Publish/Subscribe methode veelal centraal, een architectuur waarbij Producers en Consumers van informatie elkaar niet kennen maar wel verwacht worden informatie uit te wisselen. Het is daarbij cruciaal dat datadefinities helder en consistent zijn. Hoe zorg je voor deze definities? Wat zijn de richtlijnen? En hoe ga je om met versieverschillen en beheer in grote organisaties? In deze presentatie neemt Jeroen van Disseldorp van Axual B.V. u mee in de wereld van EDA, bekeken vanuit zijn praktijkervaring. Hij legt uit welke uitdagingen EDA heeft en hoe deze te ondervangen zijn met klip en klare datadefinities.

Jeroen van Disseldorp is oprichter en Managing Partner bij Axual B.V., een bedrijf dat een enterprise-ready EDA-platform bouwde op basis van Apache Kafka. Daarvoor werkte hij ruim 16 jaar bij Capgemini als Solution/Enterprise Architect.

Linked Open Organizational Knowledge

Het uitdagende concept ‘Linked Open Organizational Knowledge’ (LOOK) beschrijft een nieuwe realiteit, ná Linked Open Data (LOD). In die realiteit worden open data in combinatie met open rules (rechtstoepassing, proces en interactie) voor belangstellenden ontsloten en gepubliceerd.

Het vervolgens gebruiken van open data en open rules in de primaire processen van en tussen uitvoeringsorganisaties maakt deze organisaties maximaal transparant. De belanghebbende wordt in dit concept namelijk volledig geïnformeerd centraal in het uitvoeringsproces gezet. Hij ervaart één overheid en beslist op basis van inzicht zelfstandig over het uitvoeren van processtappen en het gebruik van zijn gegevens. Uiteraard is hij degene die besluit of hij de consequenties van de rechtstoepassing wil accepteren of afwijzen.   Disclaimer: het concept LOOK bevindt zich in de onderzoeksfase en vormt geen representatie van DUO ambities en doelstellingen.

Jaap van den Berg is enterprise architect bij Dienst Uitvoering Onderwijs. Zijn focus ligt op gegevens en de werking van alle bedrijfsfuncties die met dit essentiële bedrijfsmiddel omgaan. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar complexe vraagstukken waarin overheidsorganisaties willen samenwerken om burgers en bedrijven samenhangend te bedienen. Het uitwisselen van gegevens tussen overheidsorganisaties en het leveren van informatie aan burgers en bedrijven vormt daarin de rode draad.  Jaap pelt in deze presentatie complexe situaties af tot de essentie. Hierdoor wordt de aandacht op de fundamentele principes onder het concept gericht. 

ArchiXL-PLDN Seminar "Smart Data Practices"

Praktijkvoorbeelden van slim en betekenisvol omgaan met data
 
31 januari 2019, Waternet, Amsterdam
 
Inschrijven (toegang is gratis)

Lees meer

ArchiXL in Ondernemend Nederland

ArchiXL was op 25 februari 2018 te zien in het televisieprogramma "Ondernemend Nederland". In deze uitzending vertelt Danny Greefhorst over onze visie van ArchiXL en hoe dat zich vertaalt in de diensten die we aanbieden. Het centrale thema daarbij is dat we organisaties helpen bij het beschikbaar stellen van kennis en informatie. Het is belangrijk om goed te begrijpen welke informatiebehoefte er is in een organisatie, maar ook welke kennis gedeeld kan worden. Als daar een beeld van is kunnen we deze vertalen naar systemen zoals bijvoorbeeld een kennisbank. De tip van Danny is om niet te denken in systemen maar in informatie.

 Klik op de video om af te spelen:

Play Video

Contact

ArchiXL B.V.
Nijverheidsweg Noord 60-27
3812 PM Amersfoort

Telefoon: 033 258 5545

E-mail: info@archixl.nl

   

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen ArchiXL?

Aanmelden voor de nieuwsbrief