• It Architectuur Amersfoort

  

  • Home
  • Organisatie
  • Nieuws

Nieuws

Gratis digitale nulmeting

Is jouw organisatie al klaar voor de invoering van de Omgevingswet? Doe dan nu de gratis digitale nulmeting! En zie direct welke stappen jouw organisatie nog moet nemen.

digitalenulmeting

Details ArchiXL-PLDN Seminar "Smart Data Practices"

Terug naar agenda

Data trends en ontwikkelingen

Iedereen heeft zijn mond vol van data, maar wat zijn de trends en ontwikkelingen die interessant zijn. Wat is hype en wat is hoop? Danny Greefhorst vertelt vanuit zijn persoonlijke kennis en ervaring over wat hij denkt dat interessant is. Daarbij kijkt hij naar algemene ontwikkelingen, maar ook naar praktische toepassingen in organisaties in verschillende sectoren. Hij vertelt vooral ook over zaken die randvoorwaardelijk zijn om data echt te laten werken. Sleutelwoorden daarbij zijn Geo-BIM integratie, FAIR, kennis- en informatiemodellering, datakwaliteit, metadata en citizen science.

Danny Greefhorst is directeur van ArchiXL en actief als enterprise-architect en consultant op data-, informatie- en kennisintensieve vraagstukken. Hij is voorzitter van de interessegroepen architectuur en kritisch denken van informatie van de Koninklijke Vereniging van Informatieprofessionals en voorzitter van Stichting Digital Architecture. Hij is ook auteur van boeken en artikelen op het gebied van digitale transformatie en enterprise-architectuur.

Slim zoeken bij bol.com

“Search voor een eCommerce bedrijf is veel meer dan het implementeren van een searchtool. Er is veel contextuele domeinkennis voor nodig, kwalitatieve en kwantitatieve productinformatie en een goed beeld bij het zoekgedrag van klanten. Samen moet dit leiden tot het ultieme zoekresultaat per klant per zoekvraag. Wat bedoel je als je zoekt op ‘fluitje’? Het scheidrechterfluitje of het fluitje waar je bier in schenkt? Of kunnen we dat al achterhalen op basis van informatie van de klant of het moment of …..

Tijdens deze presentatie geven Jan Willem en Maarten een kijkje in de ‘search’ keuken van bol.com en vertellen over de evolutie van de searchengine, hoe deze beïnvloed wordt door lastig bestuurbare actoren en waar bol.com naar toe wil en moet gaan.”

Jan Willem Mathijssen is Business lead op Search. Hij heeft 14 jaar ervaring in eCommerce in verschilende rollen, van content medewerker tot eCommerce manager en van Product Owner tot Business architect. Vanuit de verschillende invalshoeken is Jan Willem telkens opnieuw met het onderwerp Search bezig geweest, zijdelings, als evangelist of als eindverantwoordelijke.

Maarten Roosendaal is IT Architect met als domeinen API’s, conversational commerce en search. Hij heeft 20 jaar IT ervaring, van business consultant naar java ontwikkelaar, software architect en projectleider in diverse domeinen zoals de overheid en de bankenwereld.

Real-time informatie bij de Rabobank

Met de introductie van nieuwe technologie wordt het voor steeds meer organisaties aantrekkelijk om naast Service/API Oriented Architecture te kijken naar Event Driven Architecture. In deze architectuur staat de Publish/Subscribe methode veelal centraal, een architectuur waarbij Producers en Consumers van informatie elkaar niet kennen maar wel verwacht worden informatie uit te wisselen. Het is daarbij cruciaal dat datadefinities helder en consistent zijn. Hoe zorg je voor deze definities? Wat zijn de richtlijnen? En hoe ga je om met versieverschillen en beheer in grote organisaties? In deze presentatie neemt Jeroen van Disseldorp van Axual B.V. u mee in de wereld van EDA, bekeken vanuit zijn praktijkervaring. Hij legt uit welke uitdagingen EDA heeft en hoe deze te ondervangen zijn met klip en klare datadefinities.

Jeroen van Disseldorp is oprichter en Managing Partner bij Axual B.V., een bedrijf dat een enterprise-ready EDA-platform bouwde op basis van Apache Kafka. Daarvoor werkte hij ruim 16 jaar bij Capgemini als Solution/Enterprise Architect.

OTL als ‘backbone’ in een Agile omgeving

Waternet zit in een digitale transformatie. Dit traject wordt aangestuurd door ontwikkelingen als een steeds meer zelfstandige klant, klimaatverandering, oplopende risico’s en de digitale overheid (Omgevingswet). Waternet wil haar transformatie op een andere manier dan voorheen doen. Namelijk: data gedreven en op een Agile manier waarbij Business en IT samen komen. Deze nieuwe invullingen moeten uiteindelijk leiden tot uniforme data gedreven processen, waarbij de Waternet – Object Type Library (W-OTL) vanuit de architectuur als verbindende factor neergezet wordt.

In deze presentatie vertelt Justin van der Vlies hoe, op basis van use cases, het belang van goede semantiek is overgebracht op de business van Waternet. Via een iteratief proces is er steeds meer draagvlak gecreëerd voor de ontwikkeling van de OTL van Waternet. Wat zijn de lessons learned rond deze steeds grotere positionering?

Justin van der Vlies is architect bij Waternet en vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de W-OTL. Hij analyseert en modelleert verschillende informatiebehoeftes in samenwerking met de business. Samen met de andere leden van team W-OTL onderzoekt hij telkens weer hoe de OTL nog beter binnen Waternet ingezet kan worden.

Linked Open Organizational Knowledge

Het uitdagende concept ‘Linked Open Organizational Knowledge’ (LOOK) beschrijft een nieuwe realiteit, ná Linked Open Data (LOD). In die realiteit worden open data in combinatie met open rules (rechtstoepassing, proces en interactie) voor belangstellenden ontsloten en gepubliceerd.

Het vervolgens gebruiken van open data en open rules in de primaire processen van en tussen uitvoeringsorganisaties maakt deze organisaties maximaal transparant. De belanghebbende wordt in dit concept namelijk volledig geïnformeerd centraal in het uitvoeringsproces gezet. Hij ervaart één overheid en beslist op basis van inzicht zelfstandig over het uitvoeren van processtappen en het gebruik van zijn gegevens. Uiteraard is hij degene die besluit of hij de consequenties van de rechtstoepassing wil accepteren of afwijzen.   Disclaimer: het concept LOOK bevindt zich in de onderzoeksfase en vormt geen representatie van DUO ambities en doelstellingen.

Jaap van den Berg is enterprise architect bij Dienst Uitvoering Onderwijs. Zijn focus ligt op gegevens en de werking van alle bedrijfsfuncties die met dit essentiële bedrijfsmiddel omgaan. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar complexe vraagstukken waarin overheidsorganisaties willen samenwerken om burgers en bedrijven samenhangend te bedienen. Het uitwisselen van gegevens tussen overheidsorganisaties en het leveren van informatie aan burgers en bedrijven vormt daarin de rode draad.  Jaap pelt in deze presentatie complexe situaties af tot de essentie. Hierdoor wordt de aandacht op de fundamentele principes onder het concept gericht. 

Common Ground, ambities achter ver(der)gaande gemeentelijke samenwerking

De gemeentelijke overheid wil de regie terug op haar eigen ict door op het gebied van processen en informatievoorziening meer samen te werken. Daarvoor is wel een nieuw fundament nodig. Het initiatief Common Ground bouwt aan een moderne ict-omgeving waar data makkelijker en beter zijn te ontsluiten. Er komt een ‘service-oriented architectuur’ waarbij de data losgemaakt worden uit de applicaties en benaderbaar zijn via services. Eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik geldt daarbij als devies. Er is daarbij gekozen voor een moderne, agile manier van ontwerpen, een aanpak die flexibiliteit en snelheid combineert. Van een olietanker stapt de sector over op een vloot wendbare speedboten. Niet allemaal tegelijk en ook niet alles in één keer. Elke gemeente behoudt de regie over de overstap.

Raymond Alexander is IT-directeur bij de gemeente Den Bosch en een van de initiatiefnemers van dit project. Alexander is tevens voorzitter van de Informatie Management Groep 100.000+ gemeenten. In 2011 haalde bij aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organ­isati­ewete­nscha­ppen (USBO) zijn Master in strat­egisch management voor de non-profi­tsect­or.

Terug naar agenda

ArchiXL-PLDN Seminar "Smart Data Practices"

Praktijkvoorbeelden van slim en betekenisvol omgaan met data

Steeds meer organisaties willen data-gedreven zijn omdat zij begrijpen dat data belangrijk zijn. Zonder nadenken met data aan de slag is echter een recept voor problemen. Data kun je pas gebruiken als deze voldoende betekenis hebben in de context waarin ze worden gebruikt. Ze worden ook pas echt waardevol als je er "slimmigheid" aan toevoegt; als je door gebruik te maken van semantiek, annotaties en regels de data rijker maakt dan de ruwe data. ArchiXL heeft daarom op 31 januari 2019 samen met het Platform Linked Data Nederland een mini-seminar onder de titel "Smart Data Practices" georganiseerd. De nadruk in het seminar lag op hoe organisaties op een slimme en betekenisvolle manier kunnen omgaan met data.

Inmiddels zijn de presentaties beschikbaar op deze website.

smartdatapractices1 smartdatapractices2 smartdatapractices3 smartdatapractices4 smartdatapractices5 smartdatapractices6 smartdatapractices7 smartdatapractices8 smartdatapractices9

Programma

13.30    Data trends en ontwikkelingen, Danny Greefhorst (ArchiXL) - (slides)

14.00    Wat bedoel je nu precies? - slim zoeken bij bol.com, Jan Willem Mathijssen en Maarten Roozendaal (Bol.com) (slides)

14.30    Real-time informatie bij de Rabobank, Jeroen van Disseldorp (Axual) (slides)

15:30    OTL als ‘backbone’ in een Agile omgeving, Justin van der Vlies (Waternet) (slides)

16.00    Linked Open Organizational Knowledge, Jaap van den Berg (DUO) (slides)

16:30    Common Ground, ambities achter ver(der)gaande gemeentelijke samenwerking, Raymond Alexander (Gemeente Den Bosch) (slides en video)

17.00    Afsluiting - Aankondigingen (slides) en netwerkborrel

Meer informatie over de presentaties en de sprekers

logo PLDNArchixl PMS

ArchiXL in Ondernemend Nederland

ArchiXL was op 25 februari 2018 te zien in het televisieprogramma "Ondernemend Nederland". In deze uitzending vertelt Danny Greefhorst over onze visie van ArchiXL en hoe dat zich vertaalt in de diensten die we aanbieden. Het centrale thema daarbij is dat we organisaties helpen bij het beschikbaar stellen van kennis en informatie. Het is belangrijk om goed te begrijpen welke informatiebehoefte er is in een organisatie, maar ook welke kennis gedeeld kan worden. Als daar een beeld van is kunnen we deze vertalen naar systemen zoals bijvoorbeeld een kennisbank. De tip van Danny is om niet te denken in systemen maar in informatie.

 Klik op de video om af te spelen:

Play Video

Contact

ArchiXL B.V.
Nijverheidsweg Noord 60A-27
3812 PM Amersfoort

Telefoon: 033 258 5545

E-mail: info@archixl.nl

   

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen ArchiXL?

Aanmelden voor de nieuwsbrief