• It Architectuur Amersfoort
  • Home
  • Organisatie
  • Webinar informatiemodelleren

Webinar informatiemodelleren met MIM

Op 5 oktober heeft ArchiXL samen met Geonovum een webinar over informatiemodelleren met MIM georganiseerd. 

Gegevens zijn de grondstof voor digitale transformatie, maar zijn pas bruikbaar als ze betekenisvol zijn. Informatiemodellen geven structuur en betekenis aan gegevens en zorgen dat ze tot meer informatie leiden. Het maken van informatie- en gegevensmodellen is niet nieuw, maar de verdere digitalisering van de maatschappij zorgt wel voor hernieuwde belangstelling. Zowel bedrijven als overheidsorganisaties zien steeds meer het nut in van het maken van informatiemodellen. In de publieke sector krijgt het metamodel voor informatiemodellering (MIM) toenemend aandacht. Deze standaard zorgt dat informatiemodellen meer uniform zijn. Hierdoor zijn ze eenvoudiger interpreteerbaar en is het ook mogelijk ze geautomatiseerd te verwerken, bijvoorbeeld door ze om te zetten naar fysieke schema's.

ArchiXL is gespecialiseerd in gegevens-, informatie- en kennisintensieve vraagstukken en heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van informatiemodellering. We organiseren een webinar over informatiemodelleren met MIM om anderen te informeren over de waarde en de toepassing van informatiemodellen. We hebben een aantal interessante sprekers bereid gevonden om meer te vertellen over hun ervaring met informatiemodellering op basis van MIM. De sprekers vertegenwoordigen onder meer de drie grondleggers van de MIM standaard: VNG Realisatie, Kadaster en Geonovum. Daarnaast hebben we Rijkswaterstaat bereid gevonden om meer te vertellen over hun toepassing van MIM, als basis onder hun metadatamodel.

Video op YouTube.

Programma

14.30 - 14.45 Opening, Danny Greefhorst (presentatie in PDF)

14.45 - 15.15 De toepassing van MIM binnen het Informatiemodel Geluid, Joeri van Es namens Geonovum (presentatie in PDF)

15.15 - 15.45 Model Driven Design op basis van een MIM gebaseerd informatiemodel, Johan Boer namens VNG Realisatie (presentatie in PDF)

15.45 - 16.00 Pauze

16.00 - 16.30 Het metadatamodel van het Rijkswaterstaat Centraal Toegangspunt Data en de rol van MIM daarin, Kasper Kisjes en Danny Greefhorst namens Rijkswaterstaat (presentatie in PDF)

16.30 - 17.00 Nieuwe ontwikkelingen met MIM, Lennart van Bergen namens het Kadaster (presentatie in PDF)

Je kunt je hier inschrijven.

16040583975951606730351379157487376087915595940175811516311777627

Meer informatie over de presentaties en sprekers