• It Architectuur Amersfoort

Webinar informatiemodelleren met MIM - details

De toepassing van MIM binnen het Informatiemodel Geluid

Joeri van Es namens Geonovum

Voor het ontwikkeling van het Informatiemodel Geluid heeft Geonovum een modelgedreven aanpak toegepast. Bij deze aanpak wordt uit MIM informatiemodellen documentatie en technische datamodellen gegenereerd. Geonovum doet dit onder andere door gebruik te maken van ondersteunende software speciaal ontwikkeld om met MIM modellen te werken. Deze software kan een modelleur bijvoorbeeld ondersteunen met het toepassen van MIM en het valideren en het publiceren van informatiemodellen. Tijdens deze presentatie zal worden toegelicht hoe het informatiemodel geluid tot stand is gekomen en welke rol MIM hierbij heeft gespeeld. Eerst, zal worden uitgelegd wat het Informatiemodel Geluid is. Vervolgens gaat de presentatie in op hoe het modelleerproces van het Informatiemodel geluid verlopen is en welke rol MIM hierin had. Tenslotte, wordt besproken welke invloed het toepassen van MIM heeft gehad op het eindproduct.

1604058397595

Als informatie-architect heeft Joeri van Es praktijkervaring met het modelleren met MIM voor Geonovum. Daarnaast is hij uitvoerend projectleider bij de ontwikkeling van het Edustandaard MIM-profiel voor het onderwijs.

Model Driven Design op basis van een MIM gebaseerd informatiemodel

Johan Boer namens VNG Realisatie

Een informatiemodel vormt de informatiekundige basis waarop het design van implementeerbare API’s wordt gemaakt. De Model Driven Design methodiek biedt ondersteuning voor de benodigde technische ontwerpslag waarbij op basis van het technisch model uiteindelijk OpenAPI-specificaties kunnen worden gegenereerd. Johan vertelt over hoe VNG Realisatie dit concreet heeft gemaakt door gebruik te maken van het Metamodel Informatie Modellering en het tool Imvertor. Hij gaat in op de verschillende soorten modellen die VNG Realisatie opstelt, hun onderlinge relatie en hoe ze geautomatiseerd worden omgezet tot API specificaties.

1606730351379

Johan Boer is zelfstandig ondernemer en in de afgelopen jaren als adviseur standaarden verbonden aan VNG Realisatie.

Het metadatamodel van het Rijkswaterstaat Centraal Toegangspunt Data en de rol van MIM daarin

Kasper Kisjes en Danny Greefhorst namens Rijkswaterstaat

Het Centraal Toegangspunt Data (CTD, in ontwikkeling) brengt de data en metadata van Rijkswaterstaat samen op één plaats, met daaromheen een aantal functionaliteiten. Metadata zijn data over data en cruciaal om het gebruik van data te faciliteren en onjuiste keuzes of interpretaties te voorkomen. Bronsystemen, tabellen, attributen, gegevensstromen, gepubliceerde datasets en hun verschijningsvormen, dashboards en portalen worden bij voorkeur op uniforme wijze en in onderlinge samenhang beschreven. Tegelijk moet recht worden gedaan aan het bestaan van domeinspecifieke modelleerstandaarden en metadata. Het CTD metadatamodel legt hier een overkoepelende en verbindende laag overheen. Zo worden data vindbaar, begrijpelijk en toegankelijk binnen de organisatie.

15748737608791559594017581

Kasper Kisjes is coördinerend adviseur datamanagement bij Rijkswaterstaat, onderdeel van het CDO Kernteam en initiatiefnemer en product owner van het CTD. Danny Greefhorst is directeur van ArchiXL en werkzaam als adviseur en architect op data-, informatie- en kennisintensieve vraagstukken.

Nieuwe ontwikkelingen met MIM

Lennart van Bergen namens het Kadaster

Er is vorig jaar een nieuwe versie verschenen van het Metamodel Informatie Modellering: versie 1.1. Lennart van Bergen vertelt als mede-auteur van deze standaard over de nieuwe onderdelen in deze versie. Hij zal ook ingaan op andere ontwikkelingen gerelateerd aan MIM. Zo is de standaard aangeboden aan Forum Standaardisatie, is het een belangrijke basis voor NEN3610:2021 en wordt het gebruikt voor de nieuwe Samenhangende Objecten Registratie. Lennart zal ook ingaan op uitbreidingen die overwogen worden voor MIM in kader van de SOR.

1516311777627

Lennart van Bergen is werkzaam bij het Kadaster als informatiemodelleur en architect. Hij is mede-auteur van MIM en lid van de expertgroepen SOR en NEN3610. Binnen het Kadaster is hij betrokken bij de Omgevingswet, BRK, BRT.next en BAG.

Terug naar overzicht