• It Architectuur Amersfoort

  

Blog

Bewustzijn is de sleutel

22 december 2016

Ik geloof dat mensen goede intenties hebben (uitzonderingen daar gelaten). Om iets te bereiken is het alleen de kunst het beste uit mensen te halen. Een belangrijke basis daarvoor is het creëren van bewustzijn. Van onbewust-onbekwaam, naar bewust-onbekwaam naar bewust-bekwaam naar onbewust-bekwaam. Nu denk je natuurlijk; maar bewustzijn waarvan dan? Van alle relevante aspecten. Van zowel objectieve als subjectieve aspecten en van zowel het individuele als het gezamenlijke. Ik ga in de rest van dit blog item in op een aantal meer specifieke zaken waarvan mensen bewust zouden moeten zijn. Bewustzijn is de basis voor de ontwikkeling van jezelf, de organisatie en de maatschappij.

Een kwaliteitsraamwerk voor architectuur

18 december 2016

Ik ben de afgelopen periode veel bezig met het onderwerp datakwaliteit. Datakwaliteit zegt iets over de mate waarin gegevens voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen. Als je je beseft dat een architectuur eigenlijk ook een verzameling gegevens (uitspraken, modellen) is dan is een datakwaliteitsperspectief op architectuur interessant. Het kan inzicht geven in wat kwaliteit van architectuur betekent. Daarnaast kan het gebruikt worden om de kwaliteit van een bestaande architectuur inzichtelijk te maken. Dit blog item doet een voorzet voor een kwaliteitsraamwerk voor architectuur.

De architect als verhalenverteller

30 november 2016

Ik geloof in verhalen. Als je iemand een interessant verhaal vertelt dan is hij geboeid en zal hij naar je luisteren. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit of het over een gesproken verhaal gaat of over een geschreven verhaal. Het belangrijkste is dat het interessant genoeg is en dat mensen graag meer willen horen. Een verhaal kan vooral tot doel hebben om kennis over te brengen. In het verleden waren mythen (verhalen) dan ook de belangrijkste manier om kennis over te dragen. Een verhaal kan ook gebruikt worden om mensen te beïnvloeden. Architecten zouden dan ook verhalenvertellers moeten zijn. Ik merk dat het in de praktijk best lastig is voor mensen om een samenhangend verhaal te schrijven of vertellen. Tegelijkertijd kan het van de ontvanger ook best wat vragen om het verhaal goed te begrijpen. Zo deed mijn dochter afgelopen week een oefening in begrijpend lezen en ik merkte dat de oefeningen ook best lastig vond. Het schrijven van een verhaal dat goed leesbaar is en ook nog boeiend kan dus best moeilijk zijn.

Het belang van de eigen wil

27 november 2016

Het blijkt dat mensen met macht hun eigen belangen belangrijker vinden dan die van anderen. Dit lijkt in eerste instantie vooral te bevestigen dat macht corrumpeert. Als je er anders naar kijkt kun je het echter ook positief uitleggen. Wellicht is het zo dat mensen die hun eigen wil volgen ervoor zorgen dat anderen ze gaan volgen. Deze mensen hebben mogelijk zelfs geen formele macht, maar alleen informele macht; zij tonen leiderschap en inspireren anderen.

Een balans tussen denken en doen

12 oktober 2016

We zijn zekerheidszoekers en willen risico’s mijden. Om die reden maken we allerlei plannen, voeren we uitgebreide analyses uit en controleren we of andere mensen wel de juiste dingen doen. We hebben de illusie dat we hiermee beter uit zijn. In werkelijkheid besteden we heel veel tijd aan zaken die in de praktijk niet zo relevant zijn. Analyseren blijkt vooral theoretiseren en controleren blijkt vooral een uiting van wantrouwen.

Een kennisperspectief op architectuur

15 juni 2016

Ik geloof dat architectuur en kennismanagement een sterke relatie hebben. Een architect is een belangrijk deel van zijn tijd bezig met het expliciet maken, verzamelen, transformeren, creëren en verspreiden van kennis. In dit blog item geef ik een verdere uiteenzetting van dit kennisperspectief op architectuur en wat dit betekent voor de architect.

Over vertrouwen en macht

30 mei 2016

In eerdere blog items heb ik betoogd dat het belang van subjectiviteit toeneemt en dat dit ondermeer betekent dat we meer vertrouwen moeten hebben. De vraag is wel hoe ver dit vertrouwen rijkt. Vertrouwen kan ook snel worden geschaad. Met name de relatie met macht is interessant. Is het waar dat macht corrumpeert? De mens is belangrijk, maar zodra de mens zijn eigen belangen belangrijker vindt dan die van andere mensen wordt het wel gevaarlijk. 

De subjectieve architect

19 april 2016

Er vinden grote fundamentele veranderingen plaats in de maatschappij, in onze leefomgeving en in ons denken. In een eerder blog item heb ik betoogd dat hierdoor het belang van subjectiviteit groter wordt. De zienswijze van mensen wordt belangrijker dan het kennen en analyseren van alle feiten. Dit heeft ook veel impact op de rol van de architect. Temeer omdat deze geneigd is methodisch, gestructureerd en modelmatig naar de wereld te kijken. Er zal een nieuwe architect ontstaan; de subjectieve architect. In dit blog item zal ik de inzichten uit mijn eerdere blog daarom vertalen naar de impact op de rol van de architect. Dat doe ik in de vorm van een aantal principes. Ik ben ervan overtuigd dat architecten door het volgen van deze principes hun persoonlijke effectiviteit kunnen verhogen.

Van objectiviteit naar subjectiviteit - digitale transformatie vraagt persoonlijke transformatie

21 maart 2016

Alle signalen lijken erop te duiden; we bevinden ons in een fase van transformatie. Er vinden grote fundamentele veranderingen plaats in de maatschappij, in onze leefomgeving en in ons denken. Digitalisering is een belangrijk onderdeel van deze veranderingen. Ik denk dat dit alles een andere houding vraagt van mensen, met name meer bewustzijn van de balans tussen objectiviteit en subjectiviteit. Dit betekent dat naast het kennen en analyseren van feiten ook aandacht voor de zienswijze van mensen belangrijk is. Laat me je vertellen waarom ik dat denk.

Organisatie 3.0 architect

11 januari 2016

Als (voormalig) ambtenaar ben ik regelmatig in contact geweest met verschillende ambtenaar 2.0 initiatieven. Daarnaast heb ik ook de verschillende boeken gelezen over anders organiseren zoals Easycratie (Martijn Aslander en Erwin Witteveen), Iedereen CEO (Menno Lanting) en Resultaat Gericht Organiseren (Dik Bijl en Wim Kweekel). Zeer onderhoudend, grappig en leerzaam zijn ook de lezingen van Jaap Peters. De belangrijkste constatering en verbindend element is dat het huidige management model gebaseerd op het scientific management theorie van Frederick Taylor voor een toenemende groep professionals niet meer werkt.

Contact

ArchiXL B.V.
Nijverheidsweg Noord 60-27
3812 PM Amersfoort

Telefoon: 033 258 5545

E-mail: info@archixl.nl

   

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen ArchiXL?

Aanmelden voor de nieuwsbrief