• It Architectuur Amersfoort

  

Blog

Een praktisch groeimodel voor kennisdeling

27 juni 2014

Wie met kennis werkt, komt vroeg of laat voor de vraag te staan hoe die kennis te ontsluiten, teneinde die te delen met collega's, ketenpartners of desnoods de hele wereld. Er blijkt een groeimodel te zijn waarlangs het delen of publiceren van kennis evolueert. Wie weet hoe dit groeimodel werkt, kan bij het ontsluiten van kennis anticiperen op toekomstige wensen. En wie kan anticiperen, kan problemen voorkomen. En zich veel geld besparen.

Three common limitations of ArchiMate and how to deal with them

20 mei 2014

ArchiMate is one of the best things that have happened in enterprise architecture. This modelling standard helps enterprise architects understand each other. It is rapidly becoming the international standard for architecture modelling. Although it is well thought out, ArchiMate has its limitations like anything else designed by mankind. Let's have a look at three limitations I frequently encounter and workarounds that I use to deal with them.

ICT Architectuur en de creatiespiraal

05 februari 2014

Eén van de belangrijkste onderscheidende kerncompetenties van een ICT architect is creativiteit. Ik las een boek over creativiteit “De creatiespiraal” (http://www.decreatiespiraal.nl/) van Marinus Knoope (met dank aan overbuurman Klaas, die mij hierop wees en zijn exemplaar uitleende!). Dit sprak mij aan omdat ik in mijn dagelijkse werk ook continu bezig ben met deze creatiespiraal: het omzetten van behoeften naar de realisatie van IT oplossingen. In deze blog beschrijf ik de twaalf stappen die daarbij doorlopen worden en nodig ik de lezer uit om deze creatiespiraal ook eens toe te passen op eigen werkzaamheden.

 

Datavirtualisatie - de silver bullet voor data-integratie?

08 januari 2014

Gegevens zijn de basis voor processen en het is dan ook belangrijk dat mensen kunnen beschikken over alle gegevens die relevant zijn om hun werk uit te voren. De kwaliteit van de gegevens dient daarbij aan te sluiten bij de eisen die worden gesteld vanuit het proces. In de praktijk blijkt de informatievoorziening van organisaties onvoldoende op orde om de noodzakelijke gegevens en/of gegevenskwaliteit te leveren. In dit blog item kijk ik naar een aantal oorzaken en positioneer ik datavirtualisatie als een mogelijke oplossingsrichting.

Bouwarchitecten versus enterprise-architecten

06 januari 2014

Ook tijdens het afgelopen LAC kwam de vergelijking met de ‘echte’ architecten en hun architectuur weer veelvuldig ter sprake. Marlies van Steenbergen deed al story-tellend verslag van haar verbouwing en de rol die de door ingehuurde architect speelde. Chris Potts deed in zijn keynote verslag van zijn ervaringen met een scandinavisch architectenbureau. Ook Jan Truijens ging in op de vergelijking tussen beide vormen van architectuur maar hij ging ook met name in op de redenen waarom de vergelijking mank gaat. Zo liet hij een paar voorbeelden zien van gerealiseerde architectuur waarbij het gebouw als zeer mooi wordt ervaren maar de gebruikers absoluut niet tevreden zijn.

Now is the time for third generation enterprise architecture methods

03 januari 2014

Common methods for enterprise architecture used at present have been around for ages already. Although these methods have made a strong contribution to the development of the architecture discipline, they have reached the limits of their abilities. It is time to make a leap forward and for that we need a new generation of architecture methods. What characterizes architecture methods of this new generation?

Een architectuurvolwassenheidsscan is meer dan een momentopname

12 september 2013

Het uitvoeren van een architectuurvolwassenheidsscan (AVS) is een goed middel om een stap vooruit te komen in het effectief inzetten van enterprisearchitectuur. Vrijwel elke organisatie doet tegenwoordig 'iets' met architectuur. Maar in veel gevallen is het rendement laag en zijn de architecten – met name bij de Business – niet erg populair. Dat komt dan omdat de architectuur projecten vertraagt, verhindert of de kosten ervan opdrijft. Architectuur maakt de traditionele kloof tussen Business en ICT in dat geval niet kleiner maar juist groter.

Principes als instrument voor besturing

11 april 2013

De besturing van een organisatie is voor een belangrijke mate bepalend voor haar professionaliteit en daarmee voor haar effectiviteit. Principes zijn overtuigingen die worden vastgelegd als afspraak en worden ingezet als stuurinstrument. Daarmee spelen ze potentieel een belangrijke rol bij de besturing van de organisatie, zowel op het niveau van strategie, beleid als architectuur en ontwerp. Dit zijn zaken die zijn besproken op het Insight-evenement dat 4 april 2013 is gehouden vanuit het Nederlands Architectuur Forum.

Architectuurprincipe is vlees noch vis

30 december 2012

Ik heb al eerder in een blog over architectuurprincipes geschreven, maar ik doe het nog een keer omdat ik merk dat veel mensen dit een moeilijk onderwerp vinden. Ik krijg regelmatig vragen over waarom iets wel of geen goed principe is. Een principe is volgens het woordenboek onder meer een "zelfgekozen regel voor hoe je leeft". Als voorbeeld wordt gegeven dat iemand uit principe vlees eet. Laten we het voorbeeld "vlees noch vis" eens verder uitwerken als ware het een architectuurprincipe.

Architectuur op de projectenkalender

30 november 2012

Een van de moeilijke onderdelen van enterprisearchitectuur is het plannen van de verandertrajecten die uit de architectuur voortkomen. Er zijn tal van goede architecturen gestrand in de spreekwoordelijke lade omdat de noodzakelijke veranderingen niet zijn doorgevoerd. Een ding hebben de meeste architecten inmiddels al geleerd: een verandertraject om "de architectuur te implementeren" heeft weinig kans van slagen. In elke organisatie zijn mensen en middelen schaars, en de kans dat die schaarse middelen worden ingezet voor een omvangrijk traject dat geen directe businesslink heeft, is nihil. Hoe maak je als architect dat er ruimte komt op de projectenkalender?

Contact

ArchiXL B.V.
Nijverheidsweg Noord 60-27
3812 PM Amersfoort

Telefoon: 033 258 5545

E-mail: info@archixl.nl

   

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen ArchiXL?

Aanmelden voor de nieuwsbrief