• It Architectuur Amersfoort

  

Blog

Effectieve architectuurprincipes

03 oktober 2012

Architectuurprincipes zijn binnen de architectencommunity inmiddels aardig ingeburgerd geraakt als een goed stuurmiddel bij de inrichting van de informatievoorziening. Het zijn krachtige uitspraken die helpen om de langetermijndoelen in het oog te houden en de juiste ontwerpkeuzes te maken, ook als kortetermijnbelangen ons van koers af doen drijven. Maar in de praktijk merk ik dat architectuurprincipes veel minder effectief gebruikt worden dan zou moeten. Hoe komt dat? En, belangrijker nog, hoe kunnen we architectuurprincipes wel doeltreffend maken?

Architectuur als succesfactor voor teamprestaties

28 augustus 2012

Kleine teams zijn efficiënter dan grote teams. Het verschil in efficiëntie kan dramatische vormen aannemen, zozeer zelfs dat kleine teams soms in absolute zin meer presteren dan grote teams. Hoewel hier een onontkoombare natuurwet in het spel is, vormt de architect een belangrijke succesfactor in de prestaties die een team kan leveren. Alles draait om afhankelijkheden tussen componenten.

Ontwerpprincipes voor de levensduur van informatiesystemen

20 juli 2012

Bij architectuur houden we ons veel bezig met het ordenen van zaken als bedrijfsprocessen, informatiesystemen en dergelijke. Dat is handig, want als je de wereld indeelt in bakjes dan kun je per bakje bepalen hoe je met bijvoorbeeld applicaties omgaat. Dat is efficiënt, bespaart daardoor kosten en helpt ook nog inconsistenties en daarmee fouten te voorkomen.Een indeling die ik niet zo vaak tegenkom is een indeling van informatiesystemen naar beoogde levensduur. Toch kan juist die indeling organisaties veel geld en narigheid besparen.

Applicaties en identiteiten zijn federatief

28 mei 2012

Een aantal mensen komt al enige tijd bij elkaar in de werkgroep "mens en informatie" om elkaar te discussiëren over de impact van de veranderende informatiemaatschappij op mensen en organisaties. Zij werken samen aan een boek over het onderwerp. In dit blog item een tweede concept stuk uit het hoofdstuk waarin met name op de impact op de technologie wordt gesproken. Dit stuk gaat in op dat applicaties en identiteiten steeds meer federatief worden.

Betere ondersteuning van kenniswerk

16 april 2012

Een aantal mensen komt al enige tijd bij elkaar in de werkgroep "mens en informatie" om met elkaar van gedachten te wisselen over de impact van de veranderende informatiemaatschappij op mensen en organisaties. Dit heeft geleidt tot het initiatief om te gaan werken aan een boek over dit onderwerp. De vorderingen van de werkgroep zijn zichtbaar op de wiki die hier voor is ingericht. Dit blog item beschrijft een tekst in wording in het boek waarin de relatie met technologie-ontwikkelingen wordt gelegd. Boodschap van dit stuk tekst is dat kenniswerkers beter ondersteund zouden moeten worden.

Heeft u al een informatiebeleidsplan?

26 februari 2012

Het zal wel aan mij liggen, maar ik begrijp niet wat ik precies moet verwachten van documenten waarop staat "informatiebeleidsplan", "informatiestrategie", "informatiebeleid", "informatieplan" en "informatievisie". Ik begrijp dat er strategisch moet worden nagedacht over informatie; ik vind dat zelfs erg belangrijk. Ik geloof dat het hebben van een strategische visie op je informatievoorziening essentieel is om deze effectief te laten zijn. Om de een of andere reden lijkt het echter dat strategische informatieproducten moeten bestaan uit wollige taal met een onduidelijke doelstelling. Als architect probeer ik maximaal aansluiting te vinden bij dit soort producten, maar dan moet ik ze wel begrijpen.

De relatie tussen architectuurprincipes en eisen

28 december 2011

De laatste tijd krijg ik relatief veel vragen over het onderscheid tussen architectuurprincipes en eisen. In het boek over architectuurprincipes schrijven we dat zowel architectuurprincipes als eisen gewenste ontwerpeigenschappen beschrijven. Eisen zijn gewenste eigenschappen van een artefact. Architectuurprincipes zijn specifieker van aard. Het zijn declaratieve uitspraken die de ontwerpvrijheid beperken door essentiële eigenschappen te beschrijven die nodig zijn om aan de eisen te voldoen.

ICT-mislukkingen bij Overheid zijn te voorkomen door onafhankelijke ICT-architecten

02 december 2011

Er gaat veel geld om in ICT-projecten van de overheid. En er gaat veel mis. Na alarmerende berichten over mislukte ICT-projecten bij onder andere UWV, waterschappen en rampenbestrijding staat het onderwerp hoog op de politieke agenda. Er komt nu een parlementair onderzoek. Alleen de brancheorganisatie van de ICT-sector is kritisch en meent dat het geld dat met zo’n onderzoek gemoeid is, beter kan worden besteed aan de ICT-projecten zelf. Danny Greefhorst, Erwin Oord, Toine Schijvenaars en Jan Willem van Veen, oprichters van het onafhankelijke ICT-architectuuradviesbureau ArchiXL, zien in de dagelijkse praktijk wat er mis gaat en pleiten voor een scheiding van verantwoordelijkheden.

Modern is niet altijd beter dan ouderwets

18 november 2011

Het is opvallend hoezeer mensen tegenstellingen als ‘nieuw tegenover oud’ gelijkstellen aan ‘goed tegenover slecht’. Ze laten zich niet overtuigen dat ‘oud’ soms gewoon verstandiger is. Neem nu het voorbeeld van realtime-integratie tegenover batch-integratie van informatiesystemen.

Privacy en voortschrijdende technologie

11 oktober 2011

Als het over grote, nationale ICT-projecten gaat, valt de laatste jaren steeds vaker het woord ‘privacy’. Het gaat dan om de vraag of met de invoering van een nieuw systeem, of het koppelen van bestaande systemen, de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens in het gedrang komt.

Contact

ArchiXL B.V.
Nijverheidsweg Noord 60-27
3812 PM Amersfoort

Telefoon: 033 258 5545

E-mail: info@archixl.nl

   

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen ArchiXL?

Aanmelden voor de nieuwsbrief