• It Architectuur Amersfoort

  

Blog

Architectuurprincipe is vlees noch vis

30 december 2012

Ik heb al eerder in een blog over architectuurprincipes geschreven, maar ik doe het nog een keer omdat ik merk dat veel mensen dit een moeilijk onderwerp vinden. Ik krijg regelmatig vragen over waarom iets wel of geen goed principe is. Een principe is volgens het woordenboek onder meer een "zelfgekozen regel voor hoe je leeft". Als voorbeeld wordt gegeven dat iemand uit principe vlees eet. Laten we het voorbeeld "vlees noch vis" eens verder uitwerken als ware het een architectuurprincipe.

Architectuur op de projectenkalender

30 november 2012

Een van de moeilijke onderdelen van enterprisearchitectuur is het plannen van de verandertrajecten die uit de architectuur voortkomen. Er zijn tal van goede architecturen gestrand in de spreekwoordelijke lade omdat de noodzakelijke veranderingen niet zijn doorgevoerd. Een ding hebben de meeste architecten inmiddels al geleerd: een verandertraject om "de architectuur te implementeren" heeft weinig kans van slagen. In elke organisatie zijn mensen en middelen schaars, en de kans dat die schaarse middelen worden ingezet voor een omvangrijk traject dat geen directe businesslink heeft, is nihil. Hoe maak je als architect dat er ruimte komt op de projectenkalender?

Het nieuwe visualiseren

07 november 2012

De meeste mensen zijn visueel ingesteld. Dat betekent dat ze gemakkelijker informatie opnemen en onthouden wanneer die informatie in de vorm van een afbeelding wordt getoond, dan in de vorm van geschreven of gesproken tekst. Een plaatje zegt meer dan duizend woorden, is een veelgehoorde uitspraak. Maar dan moet het wel een duidelijke plaat zijn. Een slecht gekozen visualisatie zegt niets of, erger nog, zet mensen op het verkeerde been. Maar het maken van visualisaties kost veel tijd en creativiteit. Hoe maak je met weinig inspanning een goede visualisatie?

Effectieve architectuurprincipes

03 oktober 2012

Architectuurprincipes zijn binnen de architectencommunity inmiddels aardig ingeburgerd geraakt als een goed stuurmiddel bij de inrichting van de informatievoorziening. Het zijn krachtige uitspraken die helpen om de langetermijndoelen in het oog te houden en de juiste ontwerpkeuzes te maken, ook als kortetermijnbelangen ons van koers af doen drijven. Maar in de praktijk merk ik dat architectuurprincipes veel minder effectief gebruikt worden dan zou moeten. Hoe komt dat? En, belangrijker nog, hoe kunnen we architectuurprincipes wel doeltreffend maken?

Architectuur als succesfactor voor teamprestaties

28 augustus 2012

Kleine teams zijn efficiënter dan grote teams. Het verschil in efficiëntie kan dramatische vormen aannemen, zozeer zelfs dat kleine teams soms in absolute zin meer presteren dan grote teams. Hoewel hier een onontkoombare natuurwet in het spel is, vormt de architect een belangrijke succesfactor in de prestaties die een team kan leveren. Alles draait om afhankelijkheden tussen componenten.

Ontwerpprincipes voor de levensduur van informatiesystemen

20 juli 2012

Bij architectuur houden we ons veel bezig met het ordenen van zaken als bedrijfsprocessen, informatiesystemen en dergelijke. Dat is handig, want als je de wereld indeelt in bakjes dan kun je per bakje bepalen hoe je met bijvoorbeeld applicaties omgaat. Dat is efficiënt, bespaart daardoor kosten en helpt ook nog inconsistenties en daarmee fouten te voorkomen.Een indeling die ik niet zo vaak tegenkom is een indeling van informatiesystemen naar beoogde levensduur. Toch kan juist die indeling organisaties veel geld en narigheid besparen.

Applicaties en identiteiten zijn federatief

28 mei 2012

Een aantal mensen komt al enige tijd bij elkaar in de werkgroep "mens en informatie" om elkaar te discussiëren over de impact van de veranderende informatiemaatschappij op mensen en organisaties. Zij werken samen aan een boek over het onderwerp. In dit blog item een tweede concept stuk uit het hoofdstuk waarin met name op de impact op de technologie wordt gesproken. Dit stuk gaat in op dat applicaties en identiteiten steeds meer federatief worden.

Betere ondersteuning van kenniswerk

16 april 2012

Een aantal mensen komt al enige tijd bij elkaar in de werkgroep "mens en informatie" om met elkaar van gedachten te wisselen over de impact van de veranderende informatiemaatschappij op mensen en organisaties. Dit heeft geleidt tot het initiatief om te gaan werken aan een boek over dit onderwerp. De vorderingen van de werkgroep zijn zichtbaar op de wiki die hier voor is ingericht. Dit blog item beschrijft een tekst in wording in het boek waarin de relatie met technologie-ontwikkelingen wordt gelegd. Boodschap van dit stuk tekst is dat kenniswerkers beter ondersteund zouden moeten worden.

Heeft u al een informatiebeleidsplan?

26 februari 2012

Het zal wel aan mij liggen, maar ik begrijp niet wat ik precies moet verwachten van documenten waarop staat "informatiebeleidsplan", "informatiestrategie", "informatiebeleid", "informatieplan" en "informatievisie". Ik begrijp dat er strategisch moet worden nagedacht over informatie; ik vind dat zelfs erg belangrijk. Ik geloof dat het hebben van een strategische visie op je informatievoorziening essentieel is om deze effectief te laten zijn. Om de een of andere reden lijkt het echter dat strategische informatieproducten moeten bestaan uit wollige taal met een onduidelijke doelstelling. Als architect probeer ik maximaal aansluiting te vinden bij dit soort producten, maar dan moet ik ze wel begrijpen.

De relatie tussen architectuurprincipes en eisen

28 december 2011

De laatste tijd krijg ik relatief veel vragen over het onderscheid tussen architectuurprincipes en eisen. In het boek over architectuurprincipes schrijven we dat zowel architectuurprincipes als eisen gewenste ontwerpeigenschappen beschrijven. Eisen zijn gewenste eigenschappen van een artefact. Architectuurprincipes zijn specifieker van aard. Het zijn declaratieve uitspraken die de ontwerpvrijheid beperken door essentiële eigenschappen te beschrijven die nodig zijn om aan de eisen te voldoen.

Contact

ArchiXL B.V.
Nijverheidsweg Noord 60-27
3812 PM Amersfoort

Telefoon: 033 258 5545

E-mail: info@archixl.nl

   

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen ArchiXL?

Aanmelden voor de nieuwsbrief