• It Architectuur Amersfoort

  

Blog

De 7 spirituele wetten van succes in de praktijk van een enterprise architect

26 augustus 2011

De vakantie is helaas weer voorbij. De vakantie is een mooie periode om je even te bezinnen. Dat lukt goed in de hangmat in het zonnige zuiden van Frankrijk op een rustige camping terwijl de kinderen zich vermaken op de miniclub. Mede geïnspireerd door Deepak Chopra wil ik graag met jullie de 7 spirituele wetten van succes vertalen naar de dagelijkse praktijk van het leven van een enterprise architect.

Infrastructuur of technologie?

27 juni 2011

Eens in de zoveel tijd ontdek je dat iets waar je al jaren dagelijks mee werkt, nog niet al zijn geheimen heeft prijsgegeven. Iets dat volstrekt logisch lijkt en dat dus nooit tot nader onderzoek heeft uitgenodigd, blijkt ineens helemaal niet zo vanzelfsprekend. Laatst had ik zo’n moment toen ik in gesprek was met een vakgenoot.

Benchmarking in het onderwijs: wijs of on(der)wijs?

26 mei 2011

Kwaliteit van het onderwijs wordt steeds meer actueel. Actueel in de zin van dat de publieke opinie en dus ook de media horizontale verantwoording eisen van een school, onafhankelijk van de sector (PO, VO, BVE en HBO/WO) waar deze in zit. Op dit moment is het vergrootglas weer even gericht op het hoger onderwijs en dat is op zich niet zo vreemd want juist in deze sector lijkt benchmarking nog het meest onvolwassen, wat misschien wel komt door o.a. te weinig invloed van een orgaan als de onderwijsinspectie.

Agile ontwikkeling met Sharepoint

22 mei 2011

De laatste tijd is het in ICT land weer hip om alles agile te doen. Boeken als “Management 3.0”, voor het leiden van systeemontwikkeltrajecten waarin stapsgewijs uit de doeken wordt gedaan dat agile ontwikkeling zoals SCRUM natuurlijk wel aangestuurd moeten worden door agile management, vinden gretig aftrek. En laten we wel wezen, het is toch de natte droom van elke ICT projectmanager dat al zijn/haar ICT trajecten binnen tijd en geld en met de gewenste kwaliteit worden opgeleverd?!?

Openbaarheid van bestuur

13 mei 2011

Deze week in het nieuws : de minister van Binnenlandse Zaken, Piet Hein Donner, wil de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) aanpassen omdat die leidt tot ongewenste situaties. Volgens de minister wordt de wet misbruikt door journalisten om aan nieuws te komen: “Tientallen ambtenaren hebben nu vaak een dagtaak aan de behandeling van de wob-aanvragen. Dat is het gevolg van het schot hagel dat journalisten op de overheid afvuren in de hoop dat een korreltje een primeur oplevert. Dat vind ik geen efficiënte tijdsbesteding”.

Wat kunnen we leren van Easycratie?

02 maart 2011

De uitwisseling van kennis op het gebied van architectuur is nog niet optimaal. Zo blijft veel kennis binnen organisaties, vakverenigingen en werkgroepen. Op congressen wordt nog te weinig kennis gedeeld over wat er niet goed ging, terwijl het imago van architectuurafdelingen wel onder druk staat. Ook de stroom van artikelen op Via Nova Architectura is minder dan gehoopt. We zijn gelukkig niet uniek in deze kennisuitwisselingsproblematiek. Het boek Easycratie van Martijn Aslander en Erwin Witteveen is een interessante inspiratiebron. Een goede reden om een samenvatting te geven van de ideeën in dat boek.

De kracht van virtualisatie

23 januari 2011

Virtualisatie is een steeds belangrijker thema aan het worden in organisaties. Het is steeds meer organisaties duidelijk dat het belangrijke voordelen biedt op het gebied van kosten, flexibiliteit en beschikbaarheid. De mate waarin de technische infrastructuur is gevirtualiseerd is een belangrijke maatstaf aan het worden van de volwassenheid van een IT-organisatie. Virtualisatie is tevens een containerbegrip voor veel verschillende technieken, zowel op hardware als softwareniveau, ieder met zijn eigen karakteristieken. Een goede reden om een aantal belangrijke vormen in meer detail te beschrijven. In het bijzonder geef ik inzicht in servervirtualisatie, clientvirtualisatie, desktopvirtualisatie en applicatievirtualisatie.

Wat is uw doelstelling?

22 december 2010

Architectuur is in de praktijk nog lang niet altijd doelgericht. Het is daarom belangrijk om de daadwerkelijke doelstellingen centraal te stellen; uiteindelijk is architectuur slechts een hulpmiddel. In de praktijk blijkt het echter lastig om de doelstellingen helder te krijgen. Enerzijds bestaan doelstellingen op verschillende niveaus en zijn ze niet altijd in lijn. Daarnaast zijn doelstellingen vaak persoonlijk en niet objectief. Anderzijds is het lastig om tot heldere doelstellingen te komen. Tenslotte denken IT'ers vaak dat zij wel weten wat de doelstellingen zijn.

De lessen van Wikileaks

07 december 2010

Het is buitengewoon interessant om te volgen wat er momenteel gebeurt rond de klokkenluiderswebsite Wikileaks. Dan heb ik het niet zozeer over welke regeringen er in verlegenheid gebracht worden door de onthullingen maar meer over wat er omheen speelt. Zo vormt Wikileaks een boeiende casus voor wie geïnteresseerd is in cloud computing. De tot op heden tevergeefse inspanningen van de Amerikaanse overheid om Wikileaks uit de lucht te halen, zijn een mooie illustratie van de kracht van “the cloud”.

ICT en architectuur in het regeerakkoord

07 november 2010

Eerder dit jaar schreef ik over ICT in de verkiezingsstrijd. De conclusie na doorspitten van de verkiezingsprogramma’s was dat ICT geen rol van betekenis speelde. Inmiddels liggen de verkiezingen alweer en tijdje achter ons en is een nieuw kabinet aangetreden. Het zal u niet ontgaan zijn, er is genoeg over gezegd en geschreven. Laten we eens proberen een neutrale impactanalyse te houden: wat betekent het regeerakkoord voor ICT in het algemeen en voor architectuur in het bijzonder?

Contact

ArchiXL B.V.
Nijverheidsweg Noord 60-27
3812 PM Amersfoort

Telefoon: 033 258 5545

E-mail: info@archixl.nl

   

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen ArchiXL?

Aanmelden voor de nieuwsbrief