• It Architectuur Amersfoort

  

  • Home
  • Publicaties
  • Whitepapers

Whitepapers

ArchiXL staat voor een pragmatische visie en aanpak. De kennis en ervaring die we hiermee hebben opgebouwd, delen we graag met anderen. Zo bouwen we samen met de architectuurgemeenschap aan de kwaliteit en volledigheid van onze expertise. Op een betekenisvolle manier, zodat deze ook echt praktisch toepasbaar wordt voor collega’s in het veld.

360 graden applicatiebeeld

Omdat verandering de enige constante factor is, verwachten organisaties een flexibele informatievoorziening. Deze informatievoorziening moet daarnaast ook voldoen aan andere belangrijke eisen en behoeften, zoals gebruikersvriendelijkheid, een hoge continuïteit en het borgen van veiligheid en privacy. Applicaties vormen het hart van de informatievoorziening. Een goed beeld van applicaties is dan ook essentieel om aan deze eisen en wensen te kunnen voldoen. Het is de basis om het applicatielandschap mee te laten ontwikkelen met organisatieveranderingen.

Download whitepaper

Een pragmatische aanpak voor Lifecycle Management

Lifecycle Management is een belangrijk instrument bij het instandhouden en onder architectuur optimaliseren van het IT-landschap van organisaties. Organisaties zijn in veel gevallen nog wel op zoek naar hoe ze dit instrument precies moeten hanteren. Een belangrijke vraag die vaak gesteld wordt, is welke samenhang er tussen Portfolio Management, Software Asset Management, Lifecycle Management en Enterprise Architectuur is.

Download whitepaper

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur

Architectuur is een belangrijk instrument bij het veranderen van organisaties. Organisaties zijn in veel gevallen nog wel op zoek naar hoe ze dit instrument precies moeten hanteren. Deze zoektocht leidt er veelal toe dat architectuur overmatig wordt toegepast en onvoldoende aansluit op de doelstellingen. Dit artikel beschrijft een pragmatische visie en een bijbehorende aanpak voor enterprise-architectuur. Deze aanpak levert in twee weken al veel toegevoegde waarde.

Download whitepaper

Betekenisvol kennis delen

Een referentie-architectuur gebruiken is niet altijd eenvoudig voor een enterprise-architect. De hoeveelheid kennis is al snel overweldigend. Wij structureren deze kennis, waardoor architecten makkelijker aanhaken en de aangereikte referentiekaders kunnen uitwerken voor hun eigen organisatie. Aan de hand van een case uit de wereld van de gemeentelijke architectuur tonen we in dit artikel hoe een verdere structurering van referentiearchitectuurkennis architecten helpt om bij de referentiearchitectuur aan te haken en deze vervolgens in hun eigen organisatiespecifieke setting verder uit te werken. We laten bovendien zien hoe semantische wiki’s ingezet kunnen worden als architectuurkennismanagementomgeving die het structureren van, aanhaken bij en uitwerken van referentiearchitectuurkennis ondersteunt.

Download whitepaper

TOGAF & Major IT Frameworks - Architecting the Family

Organizations need a concerted approach to change. This is where enterprise architecture and TOGAF comes in. Enterprise architecture is at the heart of change, providing a set of tools and techniques that make the strategy concrete, showing employees what is really expected from them and guiding the necessary changes. Alignment of enterprise architecture with other processes is essential to ensure successful change. Frameworks such as TOGAF®, PRINCE2®, ITIL® and COBIT® provide guidance in identifying and executing the relevant processes. TOGAF is the best-practice framework for enterprise architecture, consisting of a step-by-step development method and a set of guidelines. The other frameworks address project management, IT service management and governance. This paper provides an overview of enterprise architecture and TOGAF, and how they relate to COBIT, PRINCE2 and ITIL.

Download whitepaper

Contact

ArchiXL B.V.
Nijverheidsweg Noord 60-27
3812 PM Amersfoort

Telefoon: 033 258 5545

E-mail: info@archixl.nl

   

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen ArchiXL?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Naam
Vul uw naam in

Email
Please let us know your email address.